Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) им одобри на Република Северна Македонија, Република Србија и Република Албанија 78.6 милиони ЕУР (90 милиони УСД) Заем за проекти за олеснување на транспортот и трговијата во Западен Балкан (ПОТТЗБ). Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан (ПОТТЗБ) за Република Северна Македонија (РСМ) ќе биде поддржан со вкупно 26.2 милиони ЕУР (30 милиони УСД) заем од МБОР. Договорот за заем („Договор за заем“) помеѓу Северна Македонија („Заемопримач“) и Меѓународната банка за обнова и развој („Светска Банка“) беше потпишан на 6 јуни 2019 година, за Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан („ПОТТЗБ“).

Следете ги градежните работи!

види мапа

Новости

test2
08-03-2024
test
08-03-2024
test

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба

Набавки

види повеќе