Јован Христоски

Експерт за интелигентни транспортни системи
+38923145531