Реконструкција на улица 10 Октомври - Богданци

поставен механизам за жалби ипоплаки во општина Богданци

24-08-2021