Реконструкција на локална улица Гоце Делчев - Тетово

1

17-09-2021

3

17-09-2021

4

02-07-2021

6

26-08-2021

7

17-08-2021

8

22-08-2021

9

17-09-2021

10

14-07-2021

11

23-08-2021

12

19-10-2021

16

19-10-2021

19

19-10-2021

18

19-10-2021

17

19-10-2021

19

19-10-2021

18

19-10-2021

15

19-10-2021

14

21-10-2021

13

21-10-2021

поставен механизам за жалби и полаки на градилиште

10-07-2021

мерки за безбедност и здравје при работа и поставен мех за жалбипоплаки на градилиште

10-07-2021