Реконструкција на улица Архиепископ Доситеј со краци, Општина Чаир

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Чаир аплицираше со проект за “Реконструкција на улица Архиепископ Доситеј со краци, […]