Сателитски приказ

Локален пат од река Треска до Градски гробишта

Активен
Буџет

10073414.4мкд

Должина

1,200.00м

Ширина

6,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постојниот земјен пат

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 3. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 4. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 5. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви
 6. Поставување цевки за оптички кабел
 7. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација

Галерија

20210914_135123

14-09-2021

20210914_135029

14-09-2021

20210804_111440

04-08-2021

20210804_111358

04-08-2021

20210804_111305

04-08-2021

20210804_111107

04-08-2021

20210804_110848

04-08-2021

20210804_110740

04-08-2021

20210804_110519

04-08-2021

20210804_110438

04-08-2021

20210804_110424

04-08-2021

20210729_100716

29-07-2021

20210729_100645

29-07-2021

20210729_100457

01-01-1970

20210727_122938

27-07-2021

20210727_122930

01-01-1970

20210727_120737

27-07-2021

20210713_121213

13-07-2021

20210707_131647

07-07-2021

20210707_131639

07-07-2021

20210527_112432

27-05-2021

20210527_112427

27-05-2021

20210527_105506

27-05-2021

20210527_105448

27-05-2021

20210426_132319

26-04-2021

20210426_131945

23-04-2021

20210426_131459

26-04-2021

инфо за мех за жалбии поплаки во општина Македонски Брод

04-04-2021

поставен мех за жалби и поплаки во општина Македонски Брод

04-04-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба