Последни минати Настани

Реконструкција на улица Архиепископ Доситеј со краци, Општина Чаир

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а...

Надградба на локална улица „1“со краци во с.Горно Јаболчиште, Општина Чашка

Онлајн
Ве покануваме на виртуелна јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица “Надградба на локална улица „1“ со краци во...

Реконструкција на улична мрежа во населено место Венец 1 во Oпштина Дебар

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а...
TRUE

Реконструкција на улица Архиепископ Доситеј со краци, Општина Чаир

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а...
TRUE

Надградба на локална улица „1“со краци во с.Горно Јаболчиште, Општина Чашка

Онлајн
Ве покануваме на виртуелна јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица “Надградба на локална улица „1“ со краци во...
TRUE

Реконструкција на улична мрежа во населено место Венец 1 во Oпштина Дебар

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а...