Сателитски приказ

Реконструкција на улица Пионерска

Активен
Буџет

4044710мкд

Должина

436.66м

Ширина на асвалтен пат

7,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и постоен тротоар. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

20211102_103136

02-11-2021

20211102_102843

02-11-2021

20211102_100720

02-11-2021

20211102_100716

02-11-2021

20211102_100637

02-11-2021

20211102_100546

02-11-2021

20211028_113147

28-10-2021

20211028_111352

28-10-2021

20211028_111140

28-10-2021

20211028_111128

28-10-2021

20211026_124126

26-10-2021

20211026_124018

26-10-2021

20211026_123102

26-10-2021

20211019_084156

26-10-2021

20211019_084028

19-10-2021

20211019_083941

19-10-2021

20211019_083928

19-10-2021

20211006_131959

06-10-2021

20210929_124035

29-09-2021

20210929_124016

29-09-2021

20210922_150709

21-09-2021

20210922_150342

09-10-2021

20210922_150335

22-09-2021

20210922_150324

22-09-2021

20210416_112453

16-04-2021

20210416_112026

16-04-2021

20210416_112010

16-04-2021

мерки за БЗР и инфо за проектот во општина кавадарци

04-04-2021

поставен механизам за жалби и поплаки во општина Кавадарци

04-04-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба