Харита Пандовска

Директор на Проект
+38923145531, +38978248489

Бојан Вердел

Експерт по финансиско управување
+38923145531

Власта Ружиновска

Експерт за набавки
+38923145531

Славко Мицевски

Експерт за набавки
+38923145531

Ирина Темелковска

Експерт за транспортна инфраструктура
+38923145531

Ирена Пауновиќ

Експерт за транспортна инфраструктура
+38923145531

Костадин Саздов

Експерт за транспортна инфраструктура
+38923145531

Елизабета Колиќ Соколовска

Експерт за патна транспортна инфраструктура
+38923145531

Емил Бундовски

Експерт за патна транспортна инфраструктура
+38923145531

Сашка Богданова Ајцева

Експерт за животна средина и социјални аспекти
+38923145531

Даниел Павлески

Експерт за сообраќај
+38923145531

Стојче Василев

Експерт за трговија и царина
+38923145531

Јован Христоски

Експерт за интелигентни транспортни системи
+38923145531